Hiển thị 1–36 của 41 kết quả


show blocks helper

Xe tải Daewoo

Xe tải DAEWOO HC6AA

 • Tải trọng: 8.8 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 5,730 mm
 • Tổng tải: 16 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2500 (PS/RPM)

 • Tải trọng: 7.1 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 5,730 mm
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2.500 (PS/rpm)

 • Trọng tải: 7,1 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 5.730 mm
 • Tổng tải: 16 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2500 (PS/RPM)

 • Tải trọng: 15,6 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 4.670 + 1.300 mm
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 109/3400 (PS/RPM)

 • Trọng tải: 15,6 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 5,970 mm
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2500 (PS/RPM)

 • Trọng tải: 15 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 6.900 mm
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2500 (PS/RPM)
 

 • Tải trọng: 55 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 3.300 + 1.350 mm
 • Tổng tải: 30.1 Tấn
 • Công suất động cơ: 350/2.100 (PS/rpm)

 • Trọng tải: 12,7 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 3.355 + 1.350 mm
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 350/2.100 (PS/rpm)

4%
1,350,000,000 1,300,000,000

 • Khuyến mãi: 1000 lít dầu
 • Hỗ trợ: Phí trước bạ 2%

 • Tải trọng: 15 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: ...
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2.500 (PS/rpm)

Xe tải Hyundai

Xe tải Hyundai HD240

Xe tải Hyundai

Xe tải Hyundai HD260-320

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 6.100 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 5.400 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

 • GVW: 16 000kg
 • Dài lọt lòng thùng: 9.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 16.000kg
 • Dài lọt lòng thùng: 4.500 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 16 000kg
 • Dài lọt lòng thùng: 9.700 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 30.000kg
 • Dài lọt lòng thùng: 9.500 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 17.990 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 9.870 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 7.500kg
 • Dài lọt lòng thùng: 4.500 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 7.500kg
 • Dài lọt lòng thùng: 4.500 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 4.990 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW: 4.995 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mmm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 4.995 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 3.700 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW: 4.995 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 3.700 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 5.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm