Showing all 2 results


show blocks helper

  • GVW: 4.990 KG
  • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
  • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

  • GVW: 4.995 KG
  • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mmm
  • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm