Hiển thị tất cả 10 kết quả


show blocks helper

 • GVW: 4.990 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW: 4.995 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mmm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 4.995 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 3.700 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW: 4.995 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 3.700 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 5.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW:5.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mmm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 5.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW:5.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 6.200 mmm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 6.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW: 6.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mmm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm