Hiển thị tất cả 3 kết quả


show blocks helper

  • GVW: 16 000kg
  • Dài lọt lòng thùng: 9.300 mm
  • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

  • GVW: 16.000kg
  • Dài lọt lòng thùng: 4.500 mm
  • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

  • GVW: 16 000kg
  • Dài lọt lòng thùng: 9.700 mm
  • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm