Hiển thị tất cả 4 kết quả


show blocks helper

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 6.100 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 5.400 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm