SẢN PHẨM NỔI BẬT

 • GVW: 17.990 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 9.870 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW:5.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mmm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 5.500 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW: 4.995 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mmm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 • GVW: 4.990 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 1820 mm

 • GVW: 4.995 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 3.700 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT

 • GVW: 17.990 KG
 • Dài lọt lòng thùng: 9.870 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 30.000kg
 • Dài lọt lòng thùng: 9.500 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 16 000kg
 • Dài lọt lòng thùng: 9.700 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 16 000kg
 • Dài lọt lòng thùng: 9.300 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 16.000kg
 • Dài lọt lòng thùng: 4.500 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 • GVW: 12.990 kg
 • Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm
 • Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

XE TẢI DAEWOO ĐÔ THÀNH

 • Tải trọng: 7.1 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 5,730 mm
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2.500 (PS/rpm)

 • Trọng tải: 7,1 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 5.730 mm
 • Tổng tải: 16 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2500 (PS/RPM)

Xe tải Daewoo

Xe tải DAEWOO HC6AA

 • Tải trọng: 8.8 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 5,730 mm
 • Tổng tải: 16 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2500 (PS/RPM)

 • Tải trọng: 15 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: ...
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2.500 (PS/rpm)

 • Tải trọng: 15,6 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 4.670 + 1.300 mm
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 109/3400 (PS/RPM)

 • Trọng tải: 15 Tấn
 • Chiều dài cơ sở: 6.900 mm
 • Tổng tải: 24 Tấn
 • Công suất động cơ: 280/2500 (PS/RPM)